Veerkracht en nieuwe betekenis

Het zuur des levens

5 daagse relax & reflect Italië retreat

Soms doet het leven pijn. Tegenslag en verlies horen bij je bestaan, het zuur des levens.

Privé of in je werk gebeuren er dingen waardoor het soms flink tegenzit. Dat doet een beroep op je veerkracht en op het voelen van zin en betekenis in je leven.  

Veranderingen die je uit je comfortzone halen, intense gevoelens en emoties teweegbrengen,  kunnen daarom zingevings- en levensvragen oproepen.  

Omgaan met verlies en verandering brengt je uit balans en vraagt om veerkracht om een nieuw evenwicht en nieuwe betekenis te vinden.

Tegenslag overkomt je en verlies brengt als vanzelf weerstand, pijn en verdriet met zich mee. Je hebt er zelf geen invloed op en de situatie naar je hand zetten is niet mogelijk. Iedere verandering brengt iets van verlies met zich mee en daarmee gevoelens van rouw. Want rouw is niets anders dan het omgaan met het verlies van iemand of iets dat belangrijk voor je was, hoe klein of groot het verlies ook is.

Je gevoel van zin of betekenis kan verdwijnen en je achterlaten met lastige vragen. En dat zijn vaak vragen waarop vaak geen eenduidige antwoorden of snelle oplossingen te geven zijn. Daarom is op zoek gaan naar een manier om met een lastige situatie om te gaan of door die moeilijke periode heen te komen hier je uitdaging.

Vertraging werkt helend

Vertragen en met je aandacht aanwezig zijn bij de weerstand, pijn en verdriet is dan een zingevende beweging die je kunt maken. Hierdoor erken je dat wat er is en geef je je gevoelens en emoties de ruimte.

Dat is echter niet gemakkelijk maar wel mogelijk.  

En aandacht voor verlies creëert ook nieuwe ruimte.

Aandacht voor je verlies

Veerkracht en nieuwe betekenis ervaren

Door bewust stil te staan bij je verlieservaring en te reflecteren op wat dat voor jou betekent, ontstaat er een overgang naar een nieuwe situatie en creëer je ruimte voor iets nieuws.

Ruimte voor nieuwe antwoorden en anders kijken.

Rouw, ruimte maken voor gevoelens van verdriet en pijn, is een zoektocht naar betekenis en veerkracht

Als je een intense verandering meemaakt en rouwt om een verlies, hoe groot of klein ook, dan geef je verbaal en/of non-verbaal uitdrukking aan pijnlijke emoties, aan gevoelens en gedachten die je ervaart. Denk aan verdriet, woede, angst, eenzaamheid, somberheid enzovoort. Je kunt overspoeld raken door al deze gevoelens en gedachten.

Het bijzondere is dat deze emotionele reacties en ervaringen juist de dragers zijn van oude en nieuwe betekenissen. Daarom is het van belang aandacht te hebben voor de betekenis van deze uitingen. Je lichaam heeft een grote zeggingskracht. Wat zegt je reactie over wat van belang, van waarde, van betekenis is voor jou? Welk verhaal vertellen je tranen? Wat wil je onmacht laten zien? Wat betekent de verandering voor jou? Hoe ervaar jij dit verlies? Wat vertelt je lichaam over hoe het met je gaat?

Bovendien is het mooie dat als je ruimte kan maken om stil te staan bij je verlies – en hoe je ermee omgaat- dan geeft het je ook iets terug. Dan komt er nieuwe veerkracht, ruimte voor zingeving en het ervaren van nieuwe betekenis.

Wanneer je zin- of betekenisgeving in kan zetten of weet te ontwikkelen in het omgaan met verlies- of rouwervaringen dan ben je beter in staat om je aan te passen aan de veranderingen die er op je pad komen.

Vanuit verbinding weer in beweging

Je veerkracht vergroot, je staat steviger op je plek en kunt in jouw moeilijke situatie in beweging komen op een manier die betekenis geeft.

Creëer ruimte voor veerkracht en nieuwe betekenis

Kun jij begeleiding gebruiken bij intense veranderingen? Ik kan je helpen bij het zoeken naar nieuwe beweging en groei in je leven.

Benieuwd? Laten we kennismaken!

Bel mij terug

Bel mij terug